Örby-Svansjö socialdemokratiska förening

Föreningens styrelse 2024

Anja AndréassonOrdförande, Medlemsansvarig
Jan-Åke LöfgrenKassör
Ewa SchülerSekreterare
Bo Petersson Ledamot
Odd Malmberg Ledamot

Vår historia
Föreningen består av de som tidigare var organiserade genom Örby Norra Arbetarekommun, Torestorps Arbetarekommun och Öxabäcks Arbetarekommun.

Örby
Örby Norra Arbetarekommun bildades vid ett möte på Lindesberg i Örby söndagen den 18 maj 1919. De närvarande 14 deltagarna blev också medlemmar, och till den första styrelsen utsågs: ordförande Johan Bergström, vice ordförande Axel Kullberg, sekreterare J A Törnqvist, vice sekreterare Emil Eriksson och kassör John Linusson.

Örby kvinnoklubb bildades den 15 oktober 1945. Klubben var aktiv till 1981 då man meddelade kvinnodistriktet att man inte kunde driva verksamheten vidare. Det beslutades då att låta klubben vara vilande. På ett möte i februari 1982 beslutade man att lägga ner Örby kvinnoklubb.

Svansjö
Den 16 december 1945 bildades Torestorps Arbetarekommun. Torestorps kvinnoklubb bildades den 29 oktober 1955. Kvinnoklubben fanns kvar tills man den 12 januari 1993 beslutade att lägga ner den. Det fanns även en ungdomsklubb, liksom Unga Örnar.

Öxabäcks Arbetarekommun startade 1946.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL