Ledarutbildningar steg 1 och 2

Ledarutbildningen fokuserar på ledaren samt ledaren och gruppen med utgångspunkt i Socialdemokraternas ledarskapsidé. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik. Socialdemokraternas ledarutbildning vänder sig till samtliga förtroendevalda socialdemokrater. Våra ledarutbildningar genomförs i samarbete med S i Väst och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Grundläggande ledarskap

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Grundläggande-ledarskap.png

Distanskursen i Grundläggande ledarskap riktar sig till dig som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.Kursen innehåller

 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Att leda partivänner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Att-leda-partivänner-1024x452.png

Distanskursen riktar sig till dig som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna. Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. Innehåll

 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

På partidistriktets studieportal kan du läsa mer om aktuella kurser.

Kontakta arbetarekommunens studieorganisatör Helen Eriksson för information om kurserna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL