Använd EU för att ta tillbaka kontrollen över den svenska arbetsmarknaden

Svensk arbetsmarknad och svensk välfärd har blivit en spelplan för grovt kriminella.

EU-VAL Kriminaliteten och utnyttjandet i arbetslivet växer och göder den organiserade brottsligheten. Vi kan aldrig ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad om inte Europa tar kampen mot skurkföretag och kriminalitet på allvar. Det behövs omfattande, långsiktiga och kraftfulla insatser om vi ska rensa upp i den röta som spridit sig långt in på många svenska arbetsplatser.

För att lyckas måste vi gå på pengarna och slå ut hela affärsmodellen. Det måste bli svårare att fuska, lättare att åka fast och mer kännbart att bli straffad, i hela Europa. Med fler svenska socialdemokrater i Bryssel kan vi vända årtionden av naiv högerpolitik och ta tillbaka kontrollen av den europeiska arbetsmarknaden från skurkföretag och kriminella. Det är bra för Sverige, svenska företag och framförallt, svenska löntagare.

Ett av våra centrala förslag är att sätta ett tak för antalet underentreprenörsled som tillåts i bygg-, städ- och transportsektorn, med max två led som huvudregel. På vissa byggarbetsplatser kan det idag finnas över 100 företag uppdelade på fem underentreprenörsled, vilket är orimligt och en uppenbar risk för både farlig arbetsmiljö och utnyttjande av arbetstagare. Genom att begränsa antalet underentreprenörsled gör vi det enklare att kunna utkräva ansvar och förhindra att kriminella företag flyger under radarn.

Ett annat viktigt förslag är att inrätta ett europeiskt center mot arbetslivskriminalitet. Med bättre informationsdelning och fler samordnade inspektioner kan vi öka pressen på de som livnär sig på att utnyttja andra människor. Inget EU-land ska kännas säkert för de som livnär sig på att utnyttja andra människor.

Vi socialdemokrater kommer alltid ta kampen mot arbetslivskriminaliteten. Vi står upp för den svenska modellen och ett Europa som håller samman måste ha en rättvis arbetsmarknad där alla kan arbeta under trygga och rättvisa förhållanden. Rösta på Arbetarepartiet – Socialdemokraterna!

Jessica Rodén (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL