Jessica Rodén

Jessica Rodén

Jag bor i Tostared och har fått förtroendet att vara riksdagsledamot.

Varför är du socialdemokrat?
– För att det är den socialdemokratiska politiken som ger förutsättningar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik suddar ut orättvisor och bygger ett starkt samhälle för alla.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Jag älskar att arbeta med människor. Är just nu tjänstledig från min anställning inom funktionshinderverksamheten i Mark. Så jag skulle gå tillbaka till min arbetsplats.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Mina viktigaste politiska frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar

Vad är du mest stolt över?
– Mina fantastiska barn.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Umgås med familjen. Är gärna ute i trädgården eller skogen.

Mina viktigaste politiska frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar. 

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL