Jessica Rodén

Jag har fått förtroendet att vikariera som kommunalråd när Lisa Dahlberg är föräldraledig.

Uppdraget som kommunalråd för Socialdemokraterna i Marks kommun innebär att jag är ordförande i kommunstyrelsen. Till kommunalrådsuppdraget hör även flera andra uppdrag. 

Under mandatperioden 2019-2022 styr Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna Marks kommun tillsammans i vårt samarbete som vi kallar ”Markmajoriteten”.

Mina uppdrag för Socialdemokraterna i Mark är som ledamot i Arbetarekommunens styrelse där jag under Lisas föräldraledighet är kommunpolitiskt ansvarig. 

Jag är ledamot i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Sjuhärads partidistrikt

Är även aktiv i S-kvinnor i Mark där jag är sekreterare samt i Västra Marks S-förening där jag är vice ordförande.

Mina viktigaste politiska frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar. 

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL