Arbetarekommunens medlemsmöte

Marks Arbetarekommuns medlemsmöte 20 maj 2021, digitalt via Zoom, klockan 18.30

Medlemsmötet är tidigare annonserat i nyhetsbrev och i Markbladet men för att så många som möjligt ska komma vill vi här ge dig en påminnelse.

  1. Mötets öppnande                                                              
  2. Godkännande av dagordningen                                    
  3. Val av justerare                                                                  
  4. Info om valet av ombud till Partikongressen             
  5. Samla – Medlemsvärvning                                             
  6. Skola – Studier                                                                   

    Bensträckare 10 minuter

7. Påverka – Kommunens budget för 2022. Vi har en första diskussion                                              
8. Nya frågor                                                                           
9. Mötets avslutande

Inloggningsuppgifter till zoom-mötet erhålls genom att begära dessa genom att e-posta expeditionen före klockan 13:30 den 20 maj.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL