Arbetskläder till personalen i vård och äldreomsorg

Socialdemokraterna ger idag ett vallöfte att anställda i vård och äldreomsorg, inklusive hemtjänst, ska få arbets­kläder som tillhandahålls av arbetsgivaren och utan kostnad för den enskilde arbets­tagaren. Det är en del av det trygghetsprogram vi Socialdemokrater lanserat, det största i modern tid.

En stor fråga för dem som arbetar i äldreomsorgen och inte minst i hemtjänsten är arbets­kläder. Med tanke på smitto­riskerna och hur mycket kläderna slits så är det orimligt att de ska behöva bekosta sina egna arbetskläder.

Många andra yrkesgrupper, till exempel byggarbetare och brandmän får sina arbetskläder betalda av sin arbetsgivare – och därför är det inte mer än rätt att de som jobbar inom äldreomsorg och hemtjänst också får det.

– Hemtjänstpersonalen ska inte bekosta kläder som de behöver i jobbet. Det är ett löfte från oss socialdemokrater. Det är inte rimligt att de som arbetar med vård och omsorg av gamla och sjuka i hemmet ska utföra detta arbete i sina egna privata kläder, säger statsminister Stefan Löfven.

Om beslutet

  • beslutet ska gälla både offentliga och privata arbetsgivare
  • arbetsmiljöverket ser i detta nu över hur detta ska gå till rent juridiskt
    när det arbetet är klart och de nya föreskrifterna är beslutade måste Kommunal och arbetsgivarsidan reda ut hur tillhandahållandet av arbets­kläder ska gå till i praktiken.
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL