Avveckla inte, utan utveckla Skene Lasarett!

Vi socialdemokrater har hela tiden varit tydliga med att vi vill se en utveckling på SÄS Skene och inte en avveckling.

Att det sen i vissa delar kommer att innebära ett annat vårdutbud än tidigare och ändrade vårdformer är snarare en förutsättning än ett hinder. Men det måste redovisas i en helhet.

Claes Redberg och Ulf Dahlberg

Socialdemokrater i Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) styrelse.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL