En feministisk kyrkopolitik

Den 19 september är det kyrkoval. Och med tanke på att det är den internationella kvinnodagen när detta skrivs vill vi särskilt belysa Socialdemokraternas idé om en feministisk kyrkopolitik.

Det är inte bara klasstillhörighet som hindrar människors förutsättningar att leva, verka och delta på lika villkor, det handlar också om kön. En tydlig maktstruktur är det som kallas könsmaktsordningen, den systematiska över- och underordningen mellan könen som medför ojämlika villkor mellan män och kvinnor. Inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor olika männens, deras genomsnittliga inkomst är lägre och det obetalda arbetet i hemmen mer omfattande.

Tydliga tankemönster definierar vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Denna ordning begränsar kvinnors livsval, men hindrar även männens möjlighet till utveckling. För oss är och har jämställdhetsfrågan också varit en viktig del av kyrkopolitiken. Från kampen för kvinnors rätt att prästvigas, till dagens kamp för arbete mot diskriminering och förtryckande strukturer.

Det finns ännu idag manliga präster som inte vill utöva sitt ämbete tillsammans med kvinnor. För oss är det en orimlig och orättfärdig hållning som måste motverkas. Det samma gäller frågan om präster som inte vill viga samkönade par. Den röda tråden i den socialdemokratiska kyrkopolitiken ska vara att värna och utveckla människors rättigheter – målsättningen måste vara en kyrka där ingen utsätts för diskriminering eller särbehandling.

Läs mer om socialdemokraternas kyrkopolitik genom att klicka här.

Våra kandidater till kyrkofullmäktigevalen i Mark hittar du genom att klicka här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL