Ett EU som står på arbetstagarens sida

Vi vill att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden, utsättas för livsfaror på jobbet eller ha svårt att hävda sin rätt gentemot företag som utnyttjar sin arbetskraft och struntar i regler och lagar.

Moderaterna och Sverigedemokraterna däremot tycker att företagens ekonomiska intressen går före. Människor ska inte dö av sina jobb. Ingen ska utsättas för ämnen som kan ge cancer eller riskerar möjligheten att skaffa barn. Fler kvinnor än män tvingas av hälsoskäl avsluta sitt arbetsliv i förtid. Vi vill se starkare regler för en bra arbetsmiljö.

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta längre utan risk för ohälsa. De som orsakar människor lidande och orättvis behandling ska ta sitt ansvar. I valet mellan marknad och människa står vi på människors sida. Det gör inte Moderaterna och Sverigedemokraterna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL