Expeditionen får ny e-postadress

Eftersom arbetarekommunens expedition inom det närmaste kommer att anslutas till fiber upphör den gamla e-postadressen marks.arb.kommun@telia.com
och ersätts av socialdemokraterna@framtidensmark.se.

Den gamla mailadressen finns kvar under en övergångsperiod men upphör att fungera den 31 juli. För att undvika att dina mail inte når oss rekommenderar vi att du redan nu uppdaterar din adressbok med vår nya mail.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL