Första maj 2019

Välkommen att demonstrera med oss på första maj.
Händelse Tid
12:00 Start, underhållning och appeller, tipspromenad och servering
13:00 Samling inför demonstration
13:30 Avmarsch
14:00 Tal av Markus Pettersson (S), facklig/politisk sekreterare

Musik av Mark Symphonic Band

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL