Framgång i kyrkovalet 2021

Socialdemokraterna i Mark gjorde ett riktigt bra valresultat. Vi bibehöll och/eller ökade antalet mandat i de tre kyrkofullmäktigevalen.

Ett stort tack till alla väljare som röstade på Socialdemokraterna – vi ska förvalta ert förtroende och värna en Öppen Folkkyrka. Även ett stort tack till alla medlemmar som var aktiva i valrörelsen!

OBS: Siffrorna nedan är ännu preliminära i avvaktan på slutlig räkning.

Kyrkofullmäktige – Kinna-Fritsla pastorat
Trots ett minskat valdeltagande fick Socialdemokraterna fler röster i årets val, 397 jämfört med 359 röster vid 2017-års val. Valresultatet ger Socialdemokraterna 47,04 procent jämfört med 35,40 procent 2017. Det innebär att Socialdemokraterna ökar med tre mandat, från 9 till 12 mandat.

Kyrkofullmäktige – Örby-Skene församling
Även här var det ett minskat valdeltagande. Socialdemokraterna fick till följd av det färre röster i årets val, 327 jämfört med 362 röster vid 2017-års val. Trots det gick vi framåt i valet. Socialdemokraterna fick 42,30 procent jämfört med 40,58 procent 2017. Vilket resulterar att vi ökar med ett mandat, från 10 till 11 mandat.

Kyrkofullmäktige – Sätila pastorat
Valdeltagandet gick ner och det medförde att Socialdemokraterna fick 156 röster jämfört med 193 röster vid 2017-års val. Men här tappade vi även något procentuellt. Vi fick 24,80 procent jämfört med 24,90 procent 2017. Det var dock så marginellt att vi bibehöll samma antal mandat, det vill säga de 5 mandat vi hade sedan tidigare.

Stiftsfullmäktige – Göteborgs stift
Socialdemokraterna backade från 20 mandat till 15 i valet till Stiftsfullmäktige. Det innebär att vi sjönk från 24,23 till 21,92 procent.

I Kungsbacka, Marks och Kinds valkrets, fick Socialdemokraterna 19,6 procent och två mandat. Vilket innebär att Bodil Wennerström från Socialdemokraterna i Mark kom in i Stiftsfullmäktige.

Kyrkomötet
Här backar vi med 6 mandat från 76 vid 2017-års val till 70 mandat. Socialdemokraterna är fortfarande den största nomineringsgruppen. Vi tappade från 30,34 till 27,58 procent. Nomineringsgrupper som står upp för en öppen folkkyrka ser ändå ut att bibehålla majoriteten på kyrkomötet. Bland annat Vänstern i Svenska kyrkan ökade från 9 till 18 mandat. Även i kyrkomötet kom Bodil Wennerström in som ledamot.

Övrigt
Vi redovisar ovan preliminära valresultat i de val som Socialdemokraterna i Mark ställde upp i. För att ta del av andra kyrkofullmäktigeval hänvisas till https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL