Framtiden först

Skolan och skolans verksamhet är viktig för många Markbor. Marks kommun ska bli Sveriges bästa barnkommun – för att barn och ungdomar ska ges en bra start i livet.

Barn och ungdomar är framtiden och de ska ha goda uppväxtvillkor. Vi socialdemokrater har en tydlig och klar inriktning i arbetet med skolan. Marks kommuns utbildning ska vara av högsta kvalitet – hela vägen från förskolan till vuxenutbildningen.

Det finns flera saker som vi vill förbättra i skolan. Vi vill öka resurserna för att anställa fler lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Med fler vuxna i skolan får fler barn det stöd de behöver tidigt.
Barn som behöver extra stöd ska få det redan från början. Lärarna gör ett fantastiskt arbete redan idag. Men de behöver bättre förutsättningar att göra sitt jobb.
Politiken ska inte bestämma hur detta arbete ska utföras – det gör lärarna bäst.

Politiken ska ge förutsättningar för att utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs på skolorna och arbeta med att följa upp resultaten.
Skolan ska ges förutsättningar att möta elevernas behov och skolverksamheten ska fungera så bra att den uppfattas på ett positivt sätt av många fler än idag.
Vi kan och vill leda skolverksamheten Mark och ta ansvar för skolornas verksamheter i hela kommunen. Din röst avgör inriktningen på kommunens verksamhet – sätt framtiden först!

Lisa Dahlberg (S)
Kommunalråd
Jessica Roden (S)
Ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL