Visar alla poster med taggen:Jessica Rodén

Framtiden först

Skolan och skolans verksamhet är viktig för många Markbor. Marks kommun ska bli Sveriges bästa barnkommun – för att barn och ungdomar ska ges en bra start i livet.

Vi kan och vill leda skolverksamheten Mark och ta ansvar för skolornas verksamheter i hela kommunen. Din röst avgör inriktningen på kommunens verksamhet – sätt framtiden först!

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL