Visar alla poster med taggen:Jessica Rodén

Två toppkandidater från Mark

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt har idag fastställt partiets valsedlar för Riksdags– och Regionfullmäktigevalet. RiksdagskandidatKommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Mark Jessica Rodén, Tostared, placerades som andra namn på riksdagsvalsedeln. Det innebär en ”kassaskåpssäker” riksdagsplats för kommunalaren som för inte så längesedan tillträdde på kommunalrådsposten. Jessicas viktigaste frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla…

Läs mer

Förslag till nytt kommunalråd

Jessica Rodén, 44 år, föreslås av en enig valberedning till nytt kommunalråd inför Socialdemokraterna i Marks medlemsmöte på tisdag i nästa vecka.

Jessica har under större delen av 2021 vikarierat på posten som kommunstyrelsens ordförande under tiden som Lisa Dahlberg varit föräldraledig. Hon har haft en stabil och tydlig ledarstil i den rollen och mycket väl hanterat samarbetet med Mark majoriteten, Centern och Liberalerna. Efter Socialdemokraternas medlemsmöte kommer det slutgiltiga beslutet att tas vid kommande sammanträde i…

Läs mer

Framtiden först

Skolan och skolans verksamhet är viktig för många Markbor. Marks kommun ska bli Sveriges bästa barnkommun – för att barn och ungdomar ska ges en bra start i livet.

Vi kan och vill leda skolverksamheten Mark och ta ansvar för skolornas verksamheter i hela kommunen. Din röst avgör inriktningen på kommunens verksamhet – sätt framtiden först!

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL