Framtidens ledare – en av flera medlemsutbildningar

Första dagen på kursen. Hur skulle detta bli? Med tanke på kursens namn, ”framtidens ledare”, såg åtminstone jag en ytterst homogen målgrupp framför mig. Vilket kanske skvallrar en del om min relativt begränsade erfarenhet av medlemsutbildningar.

Min fördom, om att jag skulle vara åldermannen i ett sällskap av vältaliga unga påläggskalvar med siktet inställt på riksdagen, visade sig såklart vara mycket lite överensstämmande med verkligheten.

Viskadalens folkhögskola i Seglora råder en anda av gemenskap. Här är alla moraliskt och ideologiskt närbesläktade. Känslan blir således i det närmaste familjär. Här känns det sällan obekvämt att slå sig ner vid ett bord med nya kamrater och falla in i diskussionen. Atmosfären präglas snarare av en ömsesidig nyfikenhet och framåtanda. Just detta nätverkande mellan lektioner och arbetspass är det som jag och många med mig uppskattar mest med våra utbildningar. Kursen som sådan då, vad innebär den?

I korthet vänder sig kursen till de som vill vara med och utveckla vår rörelse och vårt parti, samt bli en av framtidens ledare inom Socialdemokraterna i arbetarekommun eller partidistrikt. Deltagarna får möjlighet att utvecklas och stärkas i sin roll som förtroendevalda. Kursen syftar till att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet är att bidra till utvecklingen i rollen som politisk ledare, samt ge verktyg och metoder för det politiska arbetet och skapa nya nätverk. Kursen genomförs på halvfart (50% studietakt) och innefattar fyra helginternat under perioden september 2017 till maj 2018. Mellan internaten har deltagarna mellanliggande arbeten.

Det kan låta lite mycket, vid en hastig anblick. Klarar man det om man som jag arbetar heltid, har en handfull uppdrag och dessutom har små barn? Det är en befogad fråga. Svaret är självklart att det beror på den enskilda livssituationen. Från vår arbetarekommun deltar förutom jag två medlemmar till, som också är småbarnsföräldrar. Vi samarbetar mycket bra kring våra mellanliggande arbeten och för egen del tycker jag att tempot känns helt okej.

Vår första mellanliggande uppgift genomförde vi som en workshop med arbetarekommunens styrelse i oktober. Styrelsen var mycket positivt inställda till uppgiften de fick och vi fick mycket bra material att arbeta vidare med. Min uppmaning till dig som medlem är därför att ta tillfället i akt och gå en medlemsutbildning. Att gå en utbildning är givande på många sätt. Kontakta studievägledaren i din s-förening eller läs mer här om vårt kursutbud.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL