Hackerattack

Som ni kanske märkt under dagen så har vår hemsida inte fungerat. Driftstörningen berodde på att vårt webbhotell suspenderat sidan eftersom den (och tusentals andra) förmodades ha drabbats av en hackerattack. Efter råd och support från webbhotellet har vi nu i kväll kunnat radera den främmande kod som lagts till i vår databas, samt raderat det tillägg som orsakat problemet. 

I samband med att GDPR infördes installerade vi och många andra en plugin som hjälpte oss att GDPR-säkra hemsidan. Det skulle visa sig finnas säkerhetsmässiga svagheter i denna plugin, vilket hackers snart upptäckte. Genom en s.k. bakdörr kunde hackers komma åt vår databas och lägga till en annan s.k. site url. På lekmannaspråk kan man uttrycka det som att sidan kidnappades.

Föredömligt nog var säkerhetsavdelningen på vårt webbhotell snabba på bollen och suspenderade alla hemsidor som drabbats av intrång. Detta för att besökare inte skulle slussas vidare till hackers hemsidor där skadlig programvara väntade för att infektera besökarnas datorer.

Intrånget har inte inneburit att något stulits eller läckt från sidan, utan endast ett par timmars förtret. Vi tackar för ert överseende med dagens driftstopp.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL