Idrottspolitik på agendan

Idag fick våra gruppledare besök av Västra Götalands idrottsförbund och SISU, som berättade om sin verksamhet och hur de stöttar kommunens idrottsföreningar.

Bland annat berättade man om Strategi 2025 för framtidens föreningsliv. Strategin handlar t.ex. annat om det livslånga idrottandet, demokrati, delaktighet och rent spel. Läs mer här.

Vi berättade om viktiga frågor för oss (S) inom området. Att föreningslivet är viktigt i vårt samhälle, att kommunen bör stötta föreningslivets ledare i sin viktiga uppgift att ta hand om barnen, att kommunens stöd till föreningar bör utformas så att det verkar för att barn och ungdomar idrottar längre upp i åldrarna – och gärna inom flera idrotter.

Vi tackar för besöket och ser fram emot fortsatt kontakt!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL