Mark lanserar digital årsredovisning

Marks kommuns årsredovisning för 2017 är helt digital. Alla med tillgång till internet kan på ett enkelt sätt ta del av den via kommunens hemsida.

Den tidigare tryckta årsredovisningen ersätts nu med en digital version som nås via kommunens hemsida. Årsredovisningen blir tillgänglig för fler samtidigt som man sparar på vår miljö. I den digitala årsredovisningen får du snabbt en överblick och kan enkelt navigera via webbläsaren mellan de olika delarna.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2017. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna.

Du hittar årsredovisningen för 2017 på www.mark.se/arsredovisning

 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL