Massakern på Utøya

Den 22 juli 2011 utförde högerextremisten Anders Behring Breivik det fruktansvärda attackerna på Utøya och i Oslo. Sammanlagt 77 personer dödades.

I Oslo dödades åtta personer av den sprängladdning, en 950 kilo tung gödselbomb i en skåpbil, som Breivik lät detonera i regeringskvarteren nära den dåvarande socialdemokratiska statsministern Jens Stoltenbergs kontor. Nio personer skadades allvarligt och 200 lindrigt. Bomben exploderade klockan 15.25.

Två timmar senare började massakern på Utøya där socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF hade sitt årliga sommarläger. Där sköts 67 personer ihjäl och ytterligare två dog genom drunkning och fall. De flesta av dödsoffren var mellan 14 och 20 år. Ytterligare 33 personer träffades av skott men dog inte av skadorna. Omkring 560 personer befann sig på ön när Breivik kom dit.

Socialdemokraterna i Marks tankar går till offren och till deras anhöriga, samt till våra vänner i AUF och Arbeiderpartiet. Nu är Utøya återigen en plats för engagemang och politisk debatt. Men också en plats att minnas dem vi förlorat och för att försöka förstå det fruktansvärda som hände för nio år sedan.

Även i Mark finns personer som bekänner sig till rasism, nazism, fascism och andra högerextremistiska idéer. Deras försök att hindra mångfalden är det ett allvarligt hot mot demokratin. Och när vi ser att den här typen av antidemokratiskt våld och våldsbejakande grupper förekommer i vårt samhälle behöver vi gemensamt stå upp för att försvara demokratin och våra värderingar om alla människors lika värde.

Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism och främlingsfientlighet.

Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi är övertygade om att utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar utvecklar vårt samhälle och stärker demokratin.

Det bästa sättet att motarbeta rasism och främlingsfientlighet är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärden. Men kampen mot rasism handlar också om att stå upp för våra värderingar och bekämpa fördomar. Det är när arbetslösheten är hög och klyftorna mellan människor ökar som grogrund skapas för intolerans och främlingsfientlighet.

För att stå upp för allas lika värde inriktar vi vårt arbete på hur alla barn ges förutsättningar att klara skolan och hur vi ser till att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö.

Vi socialdemokrater är övertygande om att främlingsfientligheten motarbetas när arbetslösheten pressas tillbaka och vi kan investera i mindre klasser och fler lärare i skolan. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår demokrati och samhällsmodell. Alla behövs i det arbetet, du med!

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL