Sänkt pris för lunch på äldreboendens restauranger

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att priset för lunch på Club Senior i Kinna och på de andra äldreboendenas restauranger skulle höjas till 85 kronor. Efter beslutet har pensionärer reagerat på höjningen. Kommunfullmäktige har också mottagit en namninsamling som protesterar mot höjningen. Markmajoriteten tar nu initiativ till en sänkning av priset.

Förändringen innebär att priset för lunch på äldreboendenas restauranger sänks för pensionärer från 85 kronor till 75 kronor.  Priset på 75 kronor ska också gälla personer som har bistånd i form av daglig verksamhet enligt LSS. Förändringen ska gälla från och med 1 mars 2020. 

Även avgiften för mat via matdistribution sänks från 75 kronor till 65 kronor per portion. 

Vi har lyssnat på markborna och insett att höjningen var för kraftig. Därför känns det bra att vi nu kan justera priset till en mer rimlig nivå.

 

Ulla Lätt, socialdemokrat i  äldreomsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om detta 27 februari. 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL