Tjänsteskrivelse och rapport om skolan

Marks kommun arbetar med förslag kring förändringar i kommunens skolor. Förslagen är omfattande och vi Socialdemokrater genomför därför just nu en rad dialogmöten ute i kommunens orter.

Vi har nu genomfört tre skolmöten. Vid dessa möten har det frågats kring hur förslagen i tjänsteskrivelsen egentligen ser ut och det har även ställts många frågor om utredningen. Vi publicerar därför dessa båda dokument här så att intresserade kan läsa både utredning och förslag. Det är Marks kommuns barn- och  utbildningsförvaltning som tagit fram handlingarna.

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem dokumenten:

Rapport – Anpassningsåtgärder avseende lokaler

Tjänsteskrivelse – Anpassningsåtgärder avseende lokaler

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL