Ukrainas sak är vår

Uttalande från Socialdemokraterna i Marks årsmöte den 5 mars 2022

Internationell solidaritet är grunden för socialdemokratin – därför fördömer Socialdemokraterna i Mark den ryska administrationens invasion av Ukraina. Den ryska administrationen bryter emot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det är med sorg och ilska vi bevittnar den ryska administrationens övergrepp – mot Ukraina – ett fritt folk och land mitt i Europa.

Den ryska administrationens agerande skapar instabilitet och osäkerhet i hela Europa. Vladimir Putins auktoritära nedmontering av demokrati och inskränkningar av mänskliga rättigheter är påtaglig. Vi står upp för folkrätten. Sverige behöver agera ytterligare för att den ryska administrationens brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter möts av ytterligare sanktioner och motstånd.

Vi kämpar för öka jämställdheten, stärka jämlikheten och värna pluralistiska samhällen i alla Europas länder. Ukrainas sak är vår. Demokratin vinner när demokratier håller samman.

Vi värnar även mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i Ryssland. Det handlar bland annat om yttrandefrihet och tillgången till fri och opartisk information och media. Rysslands oberoende journalister och människorättsförespråkares säkerhet behöver stöttas när diktaturen fängslar sina egna medborgare.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL