Foto: Lena Carlsson, Markbladet.

Vi bildar politisk majoritet med C och L

Vi Socialdemokrater har beslutat att bilda majoritetsstyre i kommunen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Här kan du läsa mer om vad vi kommit överens om tillsammans.

Vi ska årligen lägga en gemensam budget som ger stabila förutsättningar för kommunens verksamhet. Vi ska ha en organisation mellan partierna som utgår från att alla tre partier i majoriteten får mesta möjliga delaktighet och insyn.

Vi ska ha ett förtroendefullt samarbete med respekt och tillit till varandra. Vi vill varandras väl och tar gemensamt ansvar för de politiska besluten.

Vi ska lösa frågor gemensamt i majoriteten. Om enskilt parti eller enskild ledamot har avvikande mening i en sakfråga ska detta meddelas ordföranden i gruppen senast på gruppmötet innan beslut fattas.

Alla tre partier ska gynnas av samarbetet och lyfter de positiva bilderna av samarbetet och och ger varandra utrymme massmedialt.

Vill du läsa mer om sakpolitiken, ladda hem hela plattformen här.

Bilden ovan har vi lånat från Markbladet, foto Lena Carlsson. 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL