Bästa barnkommun

Vi sätter barn och unga främst – för de är vår framtid.

Det är endast genom en bra och jämlik barndom, skola och fritid som vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Stödet är som viktigast tidigt i livet – alla barn förtjänar en bra start. Mark ska vara en kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå sin fulla potential.


Barnen ska ha en jämlik uppväxt! Förskolan och skolan ska ha likvärdiga förutsättningar för undervisning, arbetsmiljö, utemiljö, elevhälsa och digitala verktyg. Alla elever ska mötas av en enastående lärmiljö med yrkesskickliga lärare och en demokratisk, jämlik skola som stimulerar till delaktighet.

Klicka här och läs mer om vår politik.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL