En enig valberedning lämnar förslag på kommunfullmäktigelista till valet 2022

Socialdemokraterna i Marks årsmöte den 5 mars 2022 ska besluta om partiets valsedel till Kommunfullmäktige. Nu har valberedningen presenterat ett enhälligt förslag.

Valberedningens ordförande Krister Andersson säger att ”- Vi har ett bra förslag med många socialdemokrater från hela vår kommun. Det känns bra att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat förslag till årsmötet.”

Valberedningen består av 12 personer, med representanter från varje socialdemokratisk förening i kommunen (Kinna, Skene, Horred, Örby-Svansjö, Västra Mark, Fritsla och Hyssna-Sätila) samt representanter från tillexempel S-kvinnor och fackföreningsrörelsen.

Förslaget till lista står valberedning bakom enhälligt. Den är givetvis varvad med varannan kvinna och varannan man. Valberedningen anser att kandidaterna har en bra geografisk spridning. Samt att vi både förnyar, föryngrar och säkerställer kontinuitet. Vi ser alla kandidater har en bred kompetens.

Kommunfullmäktigelista
Valberedningen föreslår en lista med 52 kandidater.

Här är de 20 första namnen:    

1. Jessica Rodén, Tostared
2. Peter Landgren, Horred
3. AnnSofi Tureson, Kinna
4. Bo Petersson, Öxabäck
5. Ulla Lätt, Fritsla
6. Ulf Dahlberg, Skene
7. Helen Eriksson, Horred
8. Håkan Andersson, Kinna
9. Helena Johansson, Skene
10. Yasin Abbes, Skene
11. Anita Lomander, Hajom
12. Efkan Ûstündag, Skene
13. Birgitta Andersson, Örby
14. Niklas Emnér, Kinna
15. Agneta Rodén, Sätila
16. Pauli Kuitunen, Kinna
17. Tuula Vähäniemi, Torestorp
18. Karl-Gustaf Wiberg, Fjärås
19. Petra Vogel, Berghem
20. Rainer Lohager, Skene

Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista i sin helhet finner du genom att klicka här.

Årsmötet
Det är årsmötet den 5 mars som beslutar och slutligen fastställer listan. Men att kunna lämna ett bra och enhälligt förslag från den stora valberedningen, känns riktigt skönt.

Med vänliga hälsningar

Krister Andersson
Ordförande i Marks arbetarekommun och sammankallande i valberedningen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL