Krister Andersson

Hej,

Jag är ordförande för Socialdemokraterna i Mark, det som vi i partiet benämner Marks Arbetarekommun.  Dessutom är jag och medlem i den lokala partiföreningen Fritsla Socialdemokratiska förening.

I Sjuhäradsbygdens Partidistriktsstyrelse är jag ledamot.

Som regionpolitiker i Västra Götalandsregionen sitter jag som ledamot i Regionfullmäktige samt vice ordförande i styrelsen för Film i Väst AB.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som ombudsman på LO. Nu sägs det att jag är pensionär. Men jag kämpar fortfarande för sjysta villkor för alla på arbetsmarknaden.

Krister Andersson
Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL