Privatisera inte badhuset Kaskad

Vi vill att alla barn upp till tolv år ska få fritt inträde i badhuset.

Socialdemokraterna i Mark motsätter sig en privatisering av kommunens badhus. Den 8 januari skrev Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås Tidning att de vill privatisera badhuset Kaskad.

Vi socialdemokrater vill behålla badhuset i kommunal regi. För att göra badhuset mer attraktivt renoveras det nu för 143 miljoner kronor. För att öka tillgängligheten vill vi att alla barn upp till tolv år, med betalande vuxen i sällskap, ska få fritt inträde.

Simkunnigheten behöver öka även i Mark. De flesta barn blir simkunniga vid 7–9 års ålder. Skolans läroplan har ett kunskapskrav att elever ska kunna simma i årskurs 6.

Vi har som mål att bli Bästa Barnkommun. För en jämlik barndom, jämlik fritid och jämlika förutsättningar att klara skolans kunskapskrav säger vi nej till en privatisering av Kaskad.

Krister Andersson
Socialdemokraterna i Marks ordförande

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL