Två toppkandidater från Mark

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt har idag fastställt partiets valsedlar för Riksdags– och Regionfullmäktigevalet.

Riksdagskandidat
Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Mark Jessica Rodén, Tostared, placerades som andra namn på riksdagsvalsedeln. Det innebär en ”kassaskåpssäker” riksdagsplats för kommunalaren som för inte så längesedan tillträdde på kommunalrådsposten.

Jessicas viktigaste frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Hon vill forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar. Jessica brinner för att barn och unga ska ha jämlika förutsättningar i livet.

Regionfullmäktigekandidat
Miljönämndens socialdemokratiska ordförande i Mark Håkan Andersson, Kinna, placerades som andra namn på regionfullmäktigelistan. Det innebär en hyffsat garanterad plats som ordinarie ledamot i regionfullmäktige. Håkan är förnärvarande ersättare i regionfullmäktige och ledamot i Västra Götalandsregionens Miljönämnd.

Håkan tycker att pandemin har visat på vårdens brister och underfinansiering. Fler än 100 000 personer i Västra Götaland står i vårdkö. När andra vill ha dyra marknadslösningar, vill Håkan, stärka och utveckla regionens egen sjukvård.

Övriga kandidater
Utöver dessa två företrädare finns flera kandidater från Mark på Socialdemokraternas riksdags- och regionlista. Du finner dom på partidistriktet hemsida.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL