Fritsla Socialdemokratiska kvinnoklubbsfana

Den 14 september 1930 bildades Fritsla Kvinnoklubb. Föreningen startade med 13 medlemmar. Den första styrelsen bestod av ordförande Ellen Kopp, sekreterare Olga Molin och kassör Malin Gustavsson. Dessutom var Maja Gustavsson och Karin Wiking med i styrelsen. Föreningen var först verksam i Fritsla men organiserar nu S-kvinnor i hela Marks kommun.

Fanan

I föreningens protokoll kan vi läsa följande: ”I januari 1938 blev det tillsatt en fankommitté bestående av Ellen Kopp (hedersledamot), Alfhild Nygren, Svea Bedin, Malin Gustavsson och Olga Molin. Denna kom-mitté arbetade effektivt vilket vår vackra fana visar”.
”Fanan invigdes redan i september samma år under högtidliga former på Fritsla Hotell med Rosa Dyring som talare”. Fanan är tillverkad av företaget Sten Ericssons fanateljé i Köping. Fakturan från den 17 maj 1938 visar att fanan kostade 382;50 kronor.
Fanans text på framsidan är Soc.dem kvinnoklubben och datum när kvinnoklubben bildades tillsammans med kvinnoförbundets första emblem, det sirliga, som användes från 1922 och framåt.

Fanans baksida innehåller devisen ”Fri-het, Demokrati, Ansvar” och en hand som håller upplysningens, frihetens fackla med ljusstrålar.
Någon gång mellan 2015 och 2018 gjordes en kopia på fanan som började bli lite ålderstigen. Den gjordes på initiativ av dåvarande ordföranden Eva Ryberg och medlemmen Barbro Persson. De bidrog också till finansieringen av fanan.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL