Sätila Socialdemokratiska förening

Sätila arbetarekommun
Den 20 juli 1919 träffades några personer i Sätila för att bilda ett arbetarparti. Vid det tillfället anslöt sig 12 ortsbor som medlemmar. Efter detta möte finns endast ett revisionsprotokoll från första kvartalet 1920. Det finns inga andra handlingar eller protokoll som visar att någon verksamhet förekommit. Inte förrän det utlystes en sammankomst i avsikt att nybilda en arbetarekommun i Sätila, vilket skedde den 9 mars 1935. Mötet öppnades av Axel Börjesson från Hyssna. Han betonade särskilt vikten av att ha en socialdemokratisk organisation både ur politisk och kommunal synvinkel. Medlemsavgiften bestämdes till 1 krona i kvartalet. Sätila Socialdemokratiska Förening bildades den 19 mars 1973. Den styrelse som då valdes bestod av: Ordförande Torild Johansson, kassör Olof Andersson och sekreterare Kurt Andreasson.

Skogsbygdens arbetarekommun
Några personer i Ubbhult var allvarligt intresserade av att bilda ett arbetarparti. Fredagen den 5 maj 1950 träffades de i Kråkereds skola i Ubbhult, Sätila, för att närmare titta på förutsättningarna. Med på denna träff var gästtalaren ombudsman Sven Karlsson, Borås, liksom medlemmar från Sätila Arbetarekommun. Karlsson redogjorde för de praktiska detaljerna vid en partibildning. Han betonade värdet av att ha ett arbetarparti inom varje storkommun, speciellt i valtider. Efter en livlig diskussion var det dags att bilda den hett önskade politiska organisationen som kom att heta Skogsbygdens Arbetarekommun. Från starten fick den 17 medlemmar.

Hyssna-Sätila Socialdemokratiska förening
Hyssna – Sätila Socialdemokratiska Förening bildades 2015 genom en sammanslagning av Hyssna S-förening och Sätila S-förening. Föreningarna har sitt ursprung i gamla arbetarekommuner som omvandlats till S-föreningar.

Fanan

Beslutet om fanan togs fram runt 1984 och det var så lyckligt att man hade en medlem som var utbildad sömmerska, Mona Friberg.
Mona har broderat fanan för hand och mönstret hade man överläggningar om. Hon är i grunden utbildad herrskräddare och i övrigt är hon självlärd. Den enda kostnad som uppstod var inköp av material och pengar fanns i kassan. Mona har också gjort andra broderier, bland annat gardiner i Sätila hembygdsgård och i Lundagården i Sätila. Mona har också broderat en vävnad med namn ”Kaanans land” som finns i Sätila kyrka där även hennes barn deltog i broderandet. Hon har mycket att berätta och är en av de kämpar vi har i föreningen. Sedermera slogs Hyssna och Sätilas S-föreningar ihop. Fanorna vårdar vi ömt. Fanan har måtten 210 x 150 cm är handbroderad och tillverkad i nylon. Fanan är liksidig med texten Sätila socialdemokratiska förening tillsammans med årtalet 1935. Rosen på fanan är den ros som användes flitigt av Socialdemokraterna under 1970-talet. Toppemblemet är ett SAP-märke i mässing.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL