Mark majoritetens budgetförslag

Nu finns budgetförslaget tillgängligt att läsa.

Markmajoriteten (Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna) har i sin överenskommelse ett stort fokus på en hållbar utveckling för människor och natur.

Vår kommun måste bidra till att minska den negativa klimatpåverkan som vårt sätt att använda naturens resurser medför. Att människor får växa upp i ett gott samhälle beskrivs bland annat i FN:s konvention om barns rättigheter, som är en del av Agenda 2030.

De globala målen är uppbyggda på 17 olika mål och Markmajoriteten vill satsa särskilt på några av målen i denna verksamhetsplanering och budget. Markmajoriteten satsar tillexempel 3 miljoner kronor i budgeten för att Mark ska bli ”Bästa barnkommun” .

Budgetförslaget innehåller mycket mer läs nedan.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL