Kyrkopolitiskt ansvariga genom tiderna

i Marks Arbetarekommun

Under arbetarekommunens första två decennier utsågs ingen kyrkopolitisk ansvarig. Arbetarekommunens styrelse hade dock enligt verksamhetsberättelserna möten med våra kyrkofullmäktigegrupper då och då.

Från slutet av 1980-talet har arbetarekommunen haft en kyrkopolitisk ansvarig ledamot i arbetarekommunens styrelse. Det varade fram till och med 2013. Från 2014 har en kyrkopolitisk ansvarig adjungerats till styrelsen.

Årtalen avser verksamhetsår även om skifte sker vid kommande årsmöte. Därför anges endast ett år för avgående och tillträdande om skifte sker vid ett årsmöte. Om samma år finns upptaget vid både avgående och tillträdande har ett skifte skett efter årsmötet det vill säga ”mitt i ett verksamhetsår”.

11988-1989Gösta LindhÖrbyLedamot
21990-1991Rolf AgardtssonSkeneLedamot
31992-1993Emmy JohanssonKinnaLedamot
41994-2000Ingvar NordinSkeneLedamot
52001-2003Per-Ivan ErikssonÖrbyLedamot
62004-2012Mary ÖsterströmSätilaLedamot
72013Björn AnderssonSkeneLedamot
Igen2014-2019Björn AnderssonSkeneAdjungerad
82020-2021Bodil WennerströmKinnaAdjungerad
2022Adjungerades ingen
Igen2023-Bodil WennerströmKinnaAdjungerad
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL