Rolf Agardtsson

Fotografi på Rolf Agardtsson
Rolf Agardtsson

Socialdemokraterna i Mark organiserades efter kommunsammanläggningen 1971 i en gemensam arbetarekommun.

Rolf Agardtsson, Skene, valdes till Marks arbetarekommuns första ordförande. Han hade redan i förberedelserna deltagit i sammanläggningsdelegationen och var väl insatt i både kommunala och politiska frågor.

Rolf föddes den 31 juli 1921 i Skene och han kom att inta en alldeles speciell plats som förtroendevald både inom partiet och i Marks kommun.

Under barn- och ungdomsåren var Rolf bosatt i Berghem. Han kom tidigt ut i arbetslivet, men fritiden ägnades intensivt åt föreningsarbete. Förutom den socialdemokratiska ungdomsklubben var nykterhetsrörelsen som lockade och då i synnerhet dess teatersällskap. Där inhämtades kunskap och erfarenheter som varje politiker har god nytta av. Rolf hade lätt för offentliga framträdanden och talade ledigt utan manuskript.

I mitten av fyrtiotalet bosatte han sig i Skene med familjen och blev sedan bofast där. Den politiska banan inleddes 1949 med ett fullmäktigeuppdrag i Örby. Skene ingick i Örby kommun innan köpingen bildades 1951.

Men det var i SSU och Unga Örnar som Rolf förberedde den kommunala karriären. Sedan kommer uppdragen i tät följd: Folkskolestyrelsen 1956, fullmäktige 1959, kommunalnämnden 1960 och dess ordförande 1964 fram till 1970.

Agardtssonfallet i Skene.

Vattenfallet som har funnits i Skene sedan omkring 1967, kallas i folkmun för ”Agardtssonfallet” eftersom dåvarande kommunalrådet i Skene köping, Rolf Agardtsson, initierade detta. Fallet är igång under hela sommaren och stängs av efter Skene Marten.

Den 8 mars 1981 öppnade Rolf Agardtsson för sista gången ett arbetarekommun årsmöte i egenskap av ordförande. Arbete i kommunens ledning var krävande och behövde prioriteras.

Under perioden 1983-1988 var Rolf ordförande i Marks kommunstyrelse och tillika kommunalråd. Efter valet 1988 var det växling vid makten. Rolf trappade ner och Janåke Sjökvist gick in som ”oppositionsråd” och vice ordförande i kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL