Ombud på partikongresserna

Partikongressen är partiets högsta beslutande organ och kallas året innan ordinarie val. 350 ombud ska utses och varje partidistrikt utser ombud baserat på antalet medlemmar. Vid behov kallas till mellankongress eller extra partikongress. Redovisningen visar representationen från Marks Arbetarekommun.

1972Partiets 25:e ordinarie kongress avhölls i Stockholm Folkets Hus den 30 september – 7 oktober.
Ombud Barbro Johansson, Hyssna och Rolf Agardtsson, Skene.
1975Partiets 26:e ordinarie kongress avhölls i Stockholms Folkets Hus den 27 september – 5 oktober.
Ombud Rolf Agardtsson, Skene och Burton Player, Kinna.
1978Partiets 27:e ordinarie kongress avhölls i Stockholms Folkets Hus den 23 september – 1 oktober.
Ombud ?
1981Partiets 28:e ordinarie kongress avhölls i Stockholms Folkets Hus den 26 september –  3 oktober.
Ombud Britt Eglinger, Kinna och Stig Andersson, Skene.
1984Partiets 29:e ordinarie kongress avhölls i Stockholms Folkets Hus den 15 – 21 september.
Ombud Janåke Sjöqvist, Kinna.
1987Partiets 30:e ordinarie kongress avhölls den 19 – 25 september.
Ombud Gösta Lindh, Örby och Janåke Sjökvist, Kinna.
1990Partiets 31:e ordinarie kongress avhölls i Stockholms Folkets Hus den 15 – 21 september.
Ombud Sture Johansson, Kinna.
1993Partiets 32:e ordinarie kongress avhölls på Svenska Mässan i Göteborg den 15 – 21 september.
Inga av Marks Arbetarekommuns kandidater blev valda till ombud.
1996Den 15 – 17 mars 1996 genomfördes en extra kongress i Stockholm där Göran Persson valdes till ny partiordförande efter avgående Ingvar Carlsson.
Ombud ?
2000Den 10 – 12 mars genomfördes en extra kongress i Stockholm.
Ombud Phia Andersson, Skene och Bror-Eric Johansson, Kinna.
2001Partiets 34:e ordinarie kongress avhölls den 5 – 11 november i Västerås.
Ombud Pelle Pellby, Kinna och Phia Andersson, Skene.
2004Den 16 – 18 april 2004 avhölls en mellankongress i Stockholms Folkets Hus.
Ombud ?
2005Partiets 35:e ordinarie kongress avhölls i Malmö den 29 oktober – 3 november.
Ombud Phia Andersson, Skene och Lisa Dahlberg, Kinna.
2007Den 17 – 18 mars 2007 avhölls en extra kongress i Stockholm. Mona Sahlin valdes till ny partiordförande.
Ombud Lisa Dahlberg, Kinna och Henrik Svedberg, Skene.
2009Partiets 36:e ordinarie kongress avhölls den 28 oktober – 1 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Ombud Björn Andersson, Skene och AnnSofi Tureson, Kinna.
2011Den 25 – 27 november avhölls en extra kongress på Waterfront Congress Center i Stockholm. Håkan Juholt valdes till ny partiordförande.
Ombud Annette Malmberg, Öxabäck och Pelle Pellby, Kinna.
2013Partiets 37:e ordinarie kongress avhölls den 3 – 7 april på Svenska Mässan i Göteborg.
Ombud Annette Malmberg, Öxabäck och Simon Ryndal, Fritsla.
2015Partiets 38:e ordinarie kongress avhölls den 29 – 31 maj i Västerås.
Ombud ?
2017Partiets 39:e ordinarie kongress avhölls den 8 – 12 april på Svenska Mässan i Göteborg.
Ombud Ulf Dahlberg, Skene och Håkan Andersson, Kinna.
2019Partiets 40:e ordinarie kongress avhölls den 22 – 24 mars på Conventum i Örebro.
Ombud Lisa Dahlberg, Skene och Jessica Rodén Tostared.
2021Partiets 41:e ordinarie kongress avhölls på svenska mässan i Göteborg den 3 – 7 november. Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande.
Ombud Jessica Rodén , Tostared, Lisa Dahlberg, Skene, Håkan Andersson, Kinna.
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL