Medborgardialog i komplexa frågor

Sveriges kommuner och Landsting har tillsammans med forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

Under veckan deltog Lisa Dahlberg och Christopher Thorsson vid SKLs seminariedag om medborgardialog i komplexa frågor. På scen stod Nils Munthe från SKL och Martin Sande från Dialogues. Lisa och Christopher berättar att seminariet var mycket intressant, relevant och givande.

Inkludering och integration är en fråga som de senaste åren präglat samhällsdebatten och rör upp mycket känslor. I SOM- institutets undersökningar att frågor som rör migration, inkludering och integration är frågor som både oroar och leder till polarisering mellan människor.

Den som vill veta mer kan ladda hem bilderna från seminariedagen här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL