1:a Maj 2017

Välkommen att demonstrera med oss. I år utgår vi från Skene torg. Program: 13:00 Start. Underhållning, appeller, tipspromenad, servering m.m. 14:00 Samling inför demonstrationen. 14:30 Avmarsch. 15:00 Tal på Skene torg.

Läs mer

Kongressen – Nu kör vi!

Nu inleds den 39:e partikongressen. Våra ombud är på plats och är redo att utforma framtidens politik!

Läs mer

Idag börjar partikongressen

Idag klockan 14.00 öppnar vår partikongress! Programmet för kongressen kan bli justerat på grund av gårdagens tragiska händelser i Stockholm. Kongressen inleds med ett inledningsprogram och efter det börjar ombuden arbeta med förslaget till politiska riktlinjer. Arbetet sker i temagrupper under lördagen. Vår hemsida uppdateras löpande under hela kongressen med rapporter från våra ombud och…

Läs mer

Träffa vårt kongressombud Ulf

”Det är överväldigande att få vara med och forma partiets framtid under den kommande kongressen”.

Läs mer

Träffa vårt kongressombud Håkan

”Det känns oerhört hedrande att få representera Socialdemokraterna i Mark”.

Läs mer

Den tragiska bussolyckan

Våra tankar går till de avlidnas anhöriga, till alla ungdomar och vuxna som var med i bussen, och till alla elever och lärare på Ängskolan.

Läs mer

Driftstörning

För kännedom.

Vi har det senaste dygnet gjort vissa uppdateringar, som medfört att sidan sett annorlunda ut. Nu är vi klara och hoppas att allt ser ut som vanligt igen.

Läs mer

Kyrkoval 17 september

Berör det oss socialdemokrater?! Möte i församlingshemmet i Sätila den 10 april kl 18:30. Alla är välkomna!

Läs mer

Nya vinnare i medlemslotteriet

Nya glada vinnare i medlemslotteriet! Se senaste dragningen här.

Läs mer

Replik på Per-Erik Johansson (M)

Per-Erik Johansson (M) skriver att ”han inte förstår oss”. Kan det vara för att vi inte riktigt gör som han är van att göra? Är det fel att tänka nytt?

I samband med stängningen av Lyckeskolan såg vi en utmärkt möjlighet att ta med frågan om Kinna centrum. I diskussioner med affärsidkare och medborgare visade det sig att många nu såg en möjlighet att göra något genomtänkt i centrala Kinna. Den styrande minoriteten i kommunen bestämde sig trots detta för att ”snuttifiera” frågan till att…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT