Miljönämnden – En myndighet vi vill företag ska uppskatta

Socialdemokraterna vill att Mark ska bli bästa företagskommun!

Markmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har strävansmålen Bästa Barnkommun och Bästa Företagskommun. Under mandatperioden har Markmajoriteten i Miljönämnden jobbat för att myndigheten ska bli än mer effektiv, trevlig och rättssäker. Det handlar om kvalitets- och resultatuppföljning, e-tjänster, digitalisering, införande av efterhandsdebitering av taxor och nu senast ett utökat serviceåtagande! ServiceåtagandeDen främsta skillnaden mot…

Läs mer

Bästa barnkommun

Vi sätter barn och unga främst – för de är vår framtid.

Det är endast genom en bra och jämlik barndom, skola och fritid som vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Stödet är som viktigast tidigt i livet – alla barn förtjänar en bra start. Mark ska vara en kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå…

Läs mer

Kommunalrådskandidat

Socialdemokraterna i Mark har utsett ny kommunalrådskandidat.

”Jag är ödmjuk och stolt inför det stora förtroende som medlemmarna har gett mig. Jag ser fram emot en valrörelse där vi tillsammans ska möta markborna och samtala om Marks framtid.” Ulf Dahlberg kommer efterträda Jessica Roden som förväntas bli riksdagsledamot efter valet i september. Ulf valdes efter omröstning mellan honom och Håkan Andersson på…

Läs mer

Första Maj 2022 – Kinna

Vi samlas på Mor Kerstins Torg i Kinna klockan 14.00. Det kommer bli musik, appeller, servering med mera fram till klockan 15.00 då vi ställer upp inför demonstrationståget. Demonstrationen startar 15.30 och anländer åter till Mor Kerstins Torg efter en marsch genom Kinna. Klockan 16.00 håller vår huvudtalare Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tal. Välkomna…

Läs mer

Krigsflyktingar i Mark

Hela världen vaknade den 24 februari och fick reda på den ryska invasionen av Ukraina. Det gick inte att tro på det, men det är ett faktum.

När flyktingarna kom till Mark utvecklades allt med sådan intensitet att flera projekt organiserades och genomfördes på kortast möjliga tid. Vilken solidaritet – en kolossal hjälp gavs från våra invånare från alla håll. Ett fantastiskt arbete, flit, tålamod, barmhärtighet, förståelse för alla aspekter visade återigen hur vårt samhälle är vänligt och att människor förenas i…

Läs mer

Två toppkandidater från Mark

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt har idag fastställt partiets valsedlar för Riksdags– och Regionfullmäktigevalet. RiksdagskandidatKommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Mark Jessica Rodén, Tostared, placerades som andra namn på riksdagsvalsedeln. Det innebär en ”kassaskåpssäker” riksdagsplats för kommunalaren som för inte så längesedan tillträdde på kommunalrådsposten. Jessicas viktigaste frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla…

Läs mer

Ukrainas sak är vår

Uttalande från Socialdemokraterna i Marks årsmöte den 5 mars 2022

Internationell solidaritet är grunden för socialdemokratin – därför fördömer Socialdemokraterna i Mark den ryska administrationens invasion av Ukraina. Den ryska administrationen bryter emot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Det är med sorg och ilska vi bevittnar den ryska administrationens övergrepp – mot Ukraina – ett fritt folk och land mitt i Europa. Den ryska administrationens…

Läs mer

En enig valberedning lämnar förslag på kommunfullmäktigelista till valet 2022

Socialdemokraterna i Marks årsmöte den 5 mars 2022 ska besluta om partiets valsedel till Kommunfullmäktige. Nu har valberedningen presenterat ett enhälligt förslag.

Valberedningens ordförande Krister Andersson säger att ”- Vi har ett bra förslag med många socialdemokrater från hela vår kommun. Det känns bra att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat förslag till årsmötet.” Valberedningen består av 12 personer, med representanter från varje socialdemokratisk förening i kommunen (Kinna, Skene, Horred, Örby-Svansjö, Västra Mark, Fritsla och…

Läs mer

Distriktets valberedning har presenterat förslag till region- och riksdagslistor

Företrädare från Socialdemokraterna i Mark föreslås på valbar plats både till riksdagen och regionen.

Efter en intern process med nomineringar har en enhällig valberedning för Socialdemokraterna i Sjuhärad beslutat föreslå distriktskongressen att fastställa riksdags och regionfullmäktige listor till de allmänna valen den 11 september 2022. Valberedningens ordförande Mary Österström framför att ”- Det känns riktigt skönt att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat och bra förslag till distriktskongressen.”…

Läs mer

Privatisera inte badhuset Kaskad

Vi vill att alla barn upp till tolv år ska få fritt inträde i badhuset.

Socialdemokraterna i Mark motsätter sig en privatisering av kommunens badhus. Den 8 januari skrev Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås Tidning att de vill privatisera badhuset Kaskad. Vi socialdemokrater vill behålla badhuset i kommunal regi. För att göra badhuset mer attraktivt renoveras det nu för 143 miljoner kronor. För att öka tillgängligheten vill vi att alla…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL