Vårt nationella valmanifest

Läs mer

Idag är det Ukrainas självständighetsdag

Vi skriver 24 augusti, Ukrainas självständighetsdag sedan 1991 då Sovjet imperiet klappade ihop. I Ukraina är det normalt en helgdag, men något större firande blir det inte nu sedan Rysslands anfallskrig på ett demokratiskt land startade för drygt sex månader sedan. Den nya vardagen är flyglarm, granatregn, plundringar, våldtäkter, avrättningar och deporteringar för många Ukrainare….

Läs mer

Alla har rätt till en trygg ålderdom i Mark

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som det går att leva på. Du är kanske en av de som får höjd pension med upp till 1000 kronor per månad nu. Det räcker inte. Vi socialdemokrater har ett tydligt mål och det är att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.

Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionerna ska höjas ytterligare – det är en fråga om respekt. Utöver pensioner är en stark välfärd vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Vi socialdemokrater vill att äldre…

Läs mer

Valrappen 2022

Läs mer

Miljönämnden – En myndighet vi vill företag ska uppskatta

Socialdemokraterna vill att Mark ska bli bästa företagskommun!

Markmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har strävansmålen Bästa Barnkommun och Bästa Företagskommun. Under mandatperioden har Markmajoriteten i Miljönämnden jobbat för att myndigheten ska bli än mer effektiv, trevlig och rättssäker. Det handlar om kvalitets- och resultatuppföljning, e-tjänster, digitalisering, införande av efterhandsdebitering av taxor och nu senast ett utökat serviceåtagande! ServiceåtagandeDen främsta skillnaden mot…

Läs mer

Bästa barnkommun

Vi sätter barn och unga främst – för de är vår framtid.

Det är endast genom en bra och jämlik barndom, skola och fritid som vi skapar ett långsiktigt hållbart samhälle. Stödet är som viktigast tidigt i livet – alla barn förtjänar en bra start. Mark ska vara en kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå…

Läs mer

Kommunalrådskandidat

Socialdemokraterna i Mark har utsett ny kommunalrådskandidat.

”Jag är ödmjuk och stolt inför det stora förtroende som medlemmarna har gett mig. Jag ser fram emot en valrörelse där vi tillsammans ska möta markborna och samtala om Marks framtid.” Ulf Dahlberg kommer efterträda Jessica Roden som förväntas bli riksdagsledamot efter valet i september. Ulf valdes efter omröstning mellan honom och Håkan Andersson på…

Läs mer

Första Maj 2022 – Kinna

Vi samlas på Mor Kerstins Torg i Kinna klockan 14.00. Det kommer bli musik, appeller, servering med mera fram till klockan 15.00 då vi ställer upp inför demonstrationståget. Demonstrationen startar 15.30 och anländer åter till Mor Kerstins Torg efter en marsch genom Kinna. Klockan 16.00 håller vår huvudtalare Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tal. Välkomna…

Läs mer

Krigsflyktingar i Mark

Hela världen vaknade den 24 februari och fick reda på den ryska invasionen av Ukraina. Det gick inte att tro på det, men det är ett faktum.

När flyktingarna kom till Mark utvecklades allt med sådan intensitet att flera projekt organiserades och genomfördes på kortast möjliga tid. Vilken solidaritet – en kolossal hjälp gavs från våra invånare från alla håll. Ett fantastiskt arbete, flit, tålamod, barmhärtighet, förståelse för alla aspekter visade återigen hur vårt samhälle är vänligt och att människor förenas i…

Läs mer

Två toppkandidater från Mark

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt har idag fastställt partiets valsedlar för Riksdags– och Regionfullmäktigevalet. RiksdagskandidatKommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Mark Jessica Rodén, Tostared, placerades som andra namn på riksdagsvalsedeln. Det innebär en ”kassaskåpssäker” riksdagsplats för kommunalaren som för inte så längesedan tillträdde på kommunalrådsposten. Jessicas viktigaste frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL