Namninsamling mottagen

Vid majoritetens (S,C,L) gruppmöte i Rydal den 10 december mottogs en namninsamling från föräldrar på Habyskolan.

I samband med överlämnandet redogjorde föräldrarna för sin syn på avvecklingen av skolan. Vi tackar för besöket och kommer att beakta de argument och synpunkter som framfördes. På bilden ser vi Josefina Kronberg överlämna namninsamlingen till Lisa Dahlberg (S), Leif Sternfeldt (C) och Maria Aronsson Dahl (L)

Läs mer

Därför avvecklas Habyskolan

Vi har fått frågor om förslaget att avveckla Habyskolan. Vi vill därför även här på vår hemsida redogöra för våra skäl för att föreslå att Habyskolan avvecklas.

Här redovisar vi våra skäl.

Läs mer

Politiska prioriteringar i budgeten för perioden 2019-2022

Mark är en fantastisk kommun med ansvarskännande och välkomnande invånare. I Mark finns en unik natur med närhet till både stad och land. En kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå sin fulla potential. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Alla dessa insatser är avgörande för att Mark ska vara en kommun som ger välfärd, stöd och möjligheter, att Mark är bra på att utföra de uppgifter som är kommunens uppdrag.

Läs mer

Lena Hallengren

Vår Barn- Äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren kommer idag den 21 november 14.00 på besök till Arbetarrörelsens Hus i Borås. Alla medlemmar är välkomna att komma dit.

Läs mer

Hackerattack

Som ni kanske märkt under dagen så har vår hemsida inte fungerat. Driftstörningen berodde på att vårt webbhotell suspenderat sidan eftersom den (och tusentals andra) förmodades ha drabbats av en hackerattack. Efter råd och support från webbhotellet har vi nu i kväll kunnat radera den främmande kod som lagts till i vår databas, samt raderat det tillägg som orsakat problemet. 

Intrånget har inte inneburit att något stulits eller läckt från sidan, utan endast ett par timmars förtret för undertecknad. Vi tackar för ert överseende med dagens driftstopp.

Läs mer
Foto: Lena Carlsson, Markbladet.

Vi bildar politisk majoritet med C och L

Vi Socialdemokrater har beslutat att bilda majoritetsstyre i kommunen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Här kan du läsa mer om vad vi kommit överens om tillsammans.

Vi ska årligen lägga en gemensam budget som ger stabila förutsättningar för kommunens verksamhet. Vi ska ha en organisation mellan partierna som utgår från att alla tre partier i majoriteten får mesta möjliga delaktighet och insyn.

Läs mer

Valstugan på väg mot nya äventyr

Valstugan har nu hämtats av sin lyckliga vinnare!

Vi säger grattis till vinnaren och önskar lycka till med Lännaförrådet.

Läs mer

Vinnare i valstugelotteriet

Nu är dragningen klar!

Se alla vinnande nummer här.

Läs mer

Oklart läge i Markpolitiken

Valdeltagandet ser ut att ha varit högt i Mark, vilket är positivt. Många Markbor har tagit chansen att säga sin mening, men fortfarande har inget av blocken majoritet. Därför är det fortfarande oklart vem som ska styra Mark.

Vi Socialdemokrater vill att Mark ska ledas av ett majoritetsstyre – av två skäl.

Läs mer

Video: Valupptakt i Kinna

Många Markbor besökte vår valupptakt på Mor Kerstins torg i Kinna. Vid valstugan bjöds det på kaffe, kaka och levande musik.

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL