Ulf Dahlberg

ulfdahlberg-liten-2014

Mina uppdrag för socialdemokraterna i Mark är som ersättare i arbetarkommunens styrelse och som studieorganisatör, jag är även med i Skene s-förening där jag är ersättare i styrelsen.
I S. Älvsborgs partidistrikt är jag med i studieutskottet och är en av distriktets lokala utvecklingsledare som jobbar med framtidskontraktet. Jag gillar studier och genomför studiecirklar i arbetarkommunen i samarbete med ABF.

Jag är ledamot i Marks kommunfullmäktige och i Äldreomsorgsnämnden under mandatperioden 2015-2018. Jag är vice ordförande i nämnden.

Jag är 45 år. Till yrket är jag folkhögskolelärare och arbetar som samverkanslärare för politiska ledarutbildningar på arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

0709-140800

ulf.dahlberg@mark.se

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT