Rainer Lohager

Rainer Lohager

Jag sitter som ledamot i socialnämnden och som ordförande i socialutskottet, där vi på delegering från socialnämnden har mandat att besluta i individärenden inom LSS, LVU, LVM och vissa SOL-ärenden. 

Vidare så är jag som vice ordförande i Skene S-förenings styrelse och bor i Skene.

Jag är informations- och kommunikationsansvarig i Arbetarekommunens styrelse.

Uppdrag i Marks kommun
KommunfullmäktigeLedamot
SocialnämndenLedamot
Socialnämndens socialutskottOrdförande

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL