Rainer Lohager

Jag sitter som ersättare i socialnämnden och som vice ordförande i socialutskottet, där vi på delegering från socialnämnden har mandat att besluta i individärenden inom LSS, LVU, LVM och vissa SOL-ärenden. Vidare så sitter jag som ersättare i arbetarekommunens styrelse och som ledamot i Skene S-förenings styrelse. För övrigt så arbetar jag som projektledare på Västra Götalandsregionen sen 3 år tillbaka. Jag är 43 år och bor i Skene.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT