Rainer Lohager

Rainer Lohager

Jag sitter som ledamot i socialnämnden och som ordförande i socialutskottet, där vi på delegering från socialnämnden har mandat att besluta i individärenden inom LSS, LVU, LVM och vissa SOL-ärenden. Är även ersättare i kommunfullmäktige.

Vidare så är jag som vice ordförande i Skene S-förenings styrelse och bor i Skene.

Jag är medlemsansvarig samt informations- och kommunikationsansvarig i Arbetarekommunens styrelse.

Är dessutom ersättare i kommunfullmäktige.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL