Jan-Åke Löfgren

Mitt politiska engagemang bottnar i att värna om allas lika värde och att alla ska kunna leva ett värdigt liv i vårt samhälle och kommun. Dessa frågor har engagerat mig sedan ung ålder och följt med mig genom livet. 

Jag sätter ett stort värde i mitt arbete i byggnadsnämnden där vi kan vara med och påverka samhällsbyggnationer från detaljplanering  till bygglov och där se till att byggandet blir hållbart både för barnen i samhället, miljö och övriga invånare. Jag vill värna om byggandet i både centralort men även i de mindre orterna i kommunen där det finns engagemang från ortsbefolkningen som vi skall ta vara på. 

Jag är medlem i Örby-Svansjö S-förening där jag även är kassör.

Är ledamot och gruppledare för socialdemokraterna i Plan- och byggnadsnämnden. Tillfälligt även ordförande i nämnden under tiden ordinarie ordförande är tjänstledig på grund av sjukskrivning.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL