Berndt Ekholm

Jag har haft många olika uppdrag för Socialdemokraterna. Under åren 1985-2006 var jag en av bygdens riksdagsledamöter. Mina uppdrag i Riksdagen beskriver väl vad jag brinner för, nämligen miljöfrågor och internationella solidaritetsfrågor. Klimatfrågan har jag följt bl a på många internationella konferenser. Mesta tiden i Stockholm ägnade jag åt internationella frågor, särskilt biståndsfrågor, som ledamot av riksdagens utrikesutskott. Därutöver diverse kompletterande uppdrag, t ex som ordförande för Sveriges delegation till Interparlamentariska Unionen, parlamentens samarbetsorgan.

Under 7 år på 90-talet var jag också ordförande för Broderskapsrörelsen, nuvarande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, vilket gav mig möjlighet att jobba nära partiets ledning. Det blev ett antal uppdrag att representera vårt parti internationellt.

Åren innan riksdagstiden var jag aktiv lokalt inom partiet och Broderskapsrörelsen. Efter riksdagstiden blev det nästan 10 år i kommunens miljönämnd som ordförande respektive vice ordförande. Nu är jag ersättare i kommunens valnämnd, som ansvarar för den lokala organiseringen av valen. Men viktigaste uppdraget jag har nu är som sammankallande i partiets lokala valberedning. Det känns viktigt att få jobba med förslag till Arbetarekommunen om hur vi ska sätta samman bl a vår styrelse. Det har blivit till ett arbete som strängt taget året runt engagerar valberedningen med dess ledamöter från de olika föreningarna.

Jag är medlem i Skene S-förening och i Tro och Solidaritet.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL