Yasin Abbes

Jag är medlem i och sekreterare i styrelsen för Skene S-förening.

I kommunen sitter jag som ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden.

I regionen är jag ordinarie i Västtrafik AB.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL