Fritsla socialdemokratiska förening

Föreningens styrelse 2020

Simon Ryndal Ordförande
Tommy Söderhagen Kassör
Ulla Lätt Ledamot
Ylva Hultén Ersättare
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL