Fritsla socialdemokratiska förening

I vår förening är vi cirka 30 medlemmar boende i Fristla och Skephult med omnejd. En liten förening där vi arbetar för kommunens bästa med särskild fokus på just vår bygd.

Vi har målmedvetet prioriterat upprustning av Kungabergsbadet och ser glädjande att det har gett resultat. Kommunal service som tillexempel skola, barn- och äldreomsorg är viktigt för oss.

Föreningens styrelse 2024

Anders LindqvistOrdförande
Simon RyndalKassör
Lisbeth BergqvistSekreterare

Vår historia
Den första socialdemokratiska organisationen i Fritsla var ungdomsklubben som bildades 1913. Den 28 augusti 1915 bildades Fritsla Arbetarekommun som senare omorganiserades och blev Fritsla S-förening.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL