Socialdemokrater för tro och solidaritet i Mark

Om oss

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS) är en del av Socialdemokratiska arbetarepartiet. STS är också självständiga med en egen organisation. STS består av ett 80-tal lokala föreningar runt om i landet som är kopplade till de socialdemokratiska arbetarekommunerna.

STS har många medlemmar med många olika uppfattningar, exempelvis människor med varierade trosuppfattningar samt medlemmar som inte är troende. Ett flertal medlemmar uppskattar STS på grund av deras politik och den ideologiska profilen. Man brukar säga att vi är ”lite rödare och lite grönare”.

STS politik kretsar kring tre områden: ”Ett samhälle för alla”, ”Internationell solidaritet” och ”Hållbar utveckling”. Att vara medlem i STS innebär även ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social rättvisa.

För att uppnå uppsatta mål (motverkan av antisemitism, islamofobi och annan rasism) använder STS religionsdialog. STS jobbar även för militär alliansfrihet och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Internationellt har STS i många år engagerat sig i frågor som är kopplade till Mellanöstern, främst i Israel och Palestina.

Föreningens styrelse 2024

Ordförande Ann-Marie Stenhoff
Viceordförande Sören Svensson
Kassör Thord Harrysson
Sekreterare Anders Lindqvist
I ledamot Vakant

Vår historia

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Mark har sitt ursprung i de Kristna Socialdemokraters Förbund, SKSF, som också hade namnet Broderskaparna efter förbundets tidning Broderskapsrörelsen. Den första broderskapsgruppen bildades i Örebro 1924. Förbundet bildades 1929. Marks härads första grupp startade i Fritsla 1949 och hade namnet Fritslagruppen av SKSF. Dess verksamhet drevs till mars 1977, då gruppen ombildades till Marks broderskapsgrupp med kommunen som verksamhetsområde. Föreningsmedlemmen Berndt Ekholm var under 7 år förbundsordförande, fram till kongressen 1999.

Nu förtiden är heter förbundet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS) och har medlemmar med olika trosuppfattningar samt medlemmar som inte är troende.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL