Västra Marks socialdemokratiska förening

Vi är cirka 60 medlemmar i Västra Marks socialdemokratiska förening. Vi bor i Björketorp, Fotskäl, Tostared, Hajom och Berghem. Dessa orter är vårt föreningsområde.

Styrelse 2024

Paul HolmbergOrdförande
Maivor KarlssonKassör
Patrik LarssonSekreterare
Anita LomanderVice sekreterare
Jessica RodénVice Ordförande
Kerstin JohanssonErsättare
Henrik TuresonErsättare
Björn KärrhageErsättare
Heikki RodénErsättare

Vår historia
Berghems Arbetarekommun bildades söndagen den 11 december 1927. Det var svårt att hålla igång verksamheten, varför arbetarekommunen lades ner den 30 september 1929. Den 18 februari 1934 startades arbetarekommunen på nytt.

Hajoms Arbetarekommun bildades den 16 november 1947.

I Björketorp bildades Södra Marks Arbetarekommun den 6 augusti 1933, även kallad Björketorps Arbetarekommun.

Västra Marks Arbetarekommun
Som en följd av sammanslutningen av kommunerna Surteby-Kattunga, Hajom, Berghem, Fotskäl och Tostared kom tanken på att då de kommunala frågorna samlats till en kommun, Västra Mark, vore det praktiskt att också göra socialdemokraterna mer enade i den delen av beslutsprocessen.

Berghems, Hajoms och Björketorps arbetarekommuner beslöt därför den 28 september 1962 att från januari 1963 slå samman de aktuella organisationerna under namnet Västra Marks Socialdemokratiska Arbetarekommun.

SAP Markkretsen hade möte den 18 april 1971 för hela Marks kommun. Dåvarande arbetarekommuner blev socialdemokratiska föreningar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL