Partikongress 2021

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls den 3-7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ
En kongress som genomförs året innan allmänna val ska enligt stadgan vara av ett större format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att samtliga politikområden avhandlas.

Motioner
25 motioner kommer behandlas på ett medlemsmöte i Arbetarekommunen de 15 april på Zoom.

Det har visat sig att alla plattformar/webbläsare inte öppna motionshäftet, testa att byta webbläsare.
Kan du trots det inte öppna filen ovan med motioner så klicka här för att skicka ett e-postmeddelande och beställ motionshäftet. Vi svarar så fort vi kan. 😉

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Motion som avslagits sänds inte till kongressen.

Samtliga motioner jämte partistyrelsens utlåtande och övriga förslag är partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 22 september 2021.

Nominering och av ombud
Arbetarekommunen tar emot nomineringar av ombud till och med den 18 april klockan 12.00

350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Sjuhärads partidistrikt har åtta (8) ombud till kongressen.

Inför val av kongressombud kommer partidistriktet indelas i valkretsar. Dessa fastställs av distriktsstyrelsen som också fastställer antal ombud och suppleanter i varje valkrets. Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande kommer distriktsstyrelsen meddela senast den 3 maj 2021.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater.

Val av ombud
Val av ombud till kongressen ska ske genom sluten omröstning och valet ska pågå under minst två dagar. Valet får påbörjas tidigast den 3 juni 2021 och ska vara avslutat den 3 augusti 2021.

Arbetarekommunens styrelse fastställer tid/tider och plats/platser för valförrättningen.

Ombudsvalet kan ske genom brevröstning enligt regler som fastställs av distriktsstyrelsen. På samma sätt kan val genomföras via digitalt omröstningssystem.

Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senaste två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL