Partikongress 2021

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls den 3-7 november 2021, på Svenska mässan i Göteborg.

Kongressen är partiets högsta beslutande organ
En kongress som genomförs året innan allmänna val ska enligt stadgan vara av ett större format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att samtliga politikområden avhandlas.

Nominerade kandidater till ombud från Mark
350 ombud ska väljas till partikongressen. I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Sjuhärads partidistrikt har åtta (8) ombud till kongressen.

Mark och Svenljunga är en valkrets med två (2) ombud.

Nomineringstiden avslutades den 19 april och från Mark har följande fem ombud nominerats:
I bokstavsordning

Val av ombud
Val av två ombud till kongressen sker genom en sluten omröstning.

Valet som du kan göra digitalt påbörjas den 3 juni 2021 och ska vara avslutat senast klockan 24:00 den 17 juni 2021.

Om du vill rösta digitalt gör så här:
Gå in på socialdemokraterna.easyvote.se

  1. Följ instruktionerna på skärmen och logga in med ditt personnummer och Bank ID.
  2. Rösta på två kandidater. OBS! Varken fler eller färre. Systemet talar om för dig om du har kryssat i för få kandidater. Du kan ändra dig så länge du inte tryckt på Rösta-knappen.
  3. Tryck på knappen ”Rösta” när du är klar. Då har du lämnat din röst.

    Obs! Din röst ska vara registrerad senast den 17 juni, kl. 24.00. Sedan stänger omröstningen.

Om du vill rösta på Marks Arbetarekommuns expedition i Kinna gör så här:
Arbetarekommunen har expeditionen öppen för kongressombudsval den 3 juni och 16 juni 2021 klockan 18.00 – 19.30 så medlemmarna kan rösta där. Valförrättare hjälper till och prickar av att du avlagt din röst i medlemssystemet.

Övrigt
Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senaste två veckor innan val av kongressombud inleds är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.

Brev med folder kommer att skickas till alla röstberättigade i slutet av maj med information om kandidater.

Motioner
Arbetarekommunens medlemsmöte den 15 april beslutade att anta 24 motioner och skicka dom som våra egna till partikongressen i november. Mötet beslutade även att skicka en motion som enskild till kongressen.

Distriktskongressen beslutades dessutom att skicka ytterligare fyra motioner från Mark till kongressen.

Samtliga motioner jämte partistyrelsens utlåtande och övriga förslag ska vara partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 22 september 2021.


facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL