Integration

Ett Mark där alla jobbar och bidrar

Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla har möjlighet att försörja sig själva.

Mark ska vara en välkomnande kommun där vi tydligt står upp för värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. En kommun där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen.

Integrationen har förbättrats och det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fortsatt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt Sverige måste alla kommuner ta ansvar för integrationen av nyanlända. Så även Marks kommun. I vårt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd. Nästan 3 av 4 av de som kommit till Sverige är under 40 år. Hela samhället vinner på att de får möjlighet att utbilda sig till att de jobb som behövs.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL