Marks Bostad AB

FLER HYRESRÄTTER SKA BYGGAS
Kommunens bostadsbolag ska bygga rejält många fler hyresrätter kommande mandatperiod för att möta efterfrågan på bostäder i Mark. Det ska finnas möjligheter att skaffa en lägenhet som ungdom, familj eller nyinflyttad till en rimlig hyra. Byggandet och tillväxten ska i första hand förläggas till platser där det redan finns utbyggd kommunal service.

TRYGGHETSBOENDE
Kommunens bostadsbolag ska erbjuda äldre trygghetsboende med en trygg närmiljö och service. Den som bor i ett trygghetsboende ska ha möjlighet att delta i sociala aktiviteter i anslutning till boendet.


GRÖNARE BOENDEMILJÖER GER ETT RIKARE LIV
Bostadsområdena ska rymma mer grönt som till exempel fruktträd, bersåer, odlingslotter och stadsodling. Omgivningarna nära boendet är viktigt.

MARK HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI EN STUDENTKOMMUN
Det kommunala bostadsbolaget ska erbjuda studentlägenheter till studerande på högskolan.

SOCIALT ANSVAR
Marks bostad ska ta ett större socialt ansvar.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL